Gia paloma

 05:29  
 39:00  
 6:00  
 23:00  
 8:00  
 00:30